ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

عکس هایی فوق العاده از مراکز عظیم پرورش دام در آمریکا

عکس هایی فوق العاده از مراکز عظیم پرورش دام در آمریکا ۱۳۹۸/۶/۱۴ 10:28:51 AM

پرورش صنعتی غذا به مسابقه‌ای برای افزایش کارایی تبدیل شده است. در این میان اما مسابقه تولید انواع گوشت (مرغ، گاو، خوک) در دامداری‌های عظیم صنعتی و مراکز تولید گوشت پرواری به وضعیتی دیوانه‌وار رسیده است.

عناوین اصلی