• عکس هایی فوق العاده از مراکز عظیم پرورش دام در آمریکا

    مراکز عظیم پرورش دام در آمریکا

    پرورش صنعتی غذا به مسابقه‌ای برای افزایش کارایی تبدیل شده است. در این میان اما مسابقه تولید انواع گوشت (مرغ، گاو، خوک) در دامداری‌های عظیم صنعتی و مراکز تولید گوشت پرواری به وضعیتی دیوانه‌وار رسیده است.

عناوین اصلی