• پیومتر (Pyometra) در گاو ماده

    پیومتر در گاو ماده

    پیومتر (Pyometra) با تجمع پیشرونده اکسودای چرکی در داخل رحم، باقی ماندن جسم زرد و حالت آنستروس در گاو، مشخص می‌شود.

عناوین اصلی