ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

Acid base

توازن پایه اسید در مرغ‌های گوشتی

توازن پایه اسید در مرغ‌های گوشتی ۱۳۹۸/۵/۲۴ 11:32:21 AM

دمای بالای محیط می‌تواند به تغییرات گسترده فیزیولوژیکی و متابولیکی مرغ‌های گوشتی بیانجامد که پیامد این تغییرات اثر منفی روی عملکرد، و پاسخ ایمنی مرغ‌ها در برابر بیماری‌ها خواهد بود.