ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

فرم چشمی مایکوپلاسما

فرم چشمی مایکوپلاسما ۱۳۹۹/۲/۱۶ 12:10:26 PM

مایکوپلاسما بویس می‌تواند در گوساله‌ها ایجاد کراتوکونژنکتویت نیز بنماید. کراتوکونژنکتویت مایکوپلاسمایی (Mycoplasma conjunctivae) در بز و گوسفند شایع می‌باشد.

عناوین اصلی