ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

بایلیزا آسکاریس در شترمرغ

بایلیزا آسکاریس در شترمرغ ۱۳۹۸/۵/۲ 9:58:10 AM

بایلیزا آسکاریس در شترمرغ از انگل‌های مغزی بوده ودر اموهای جوان و یک شترمرغ 5 ماهه در ایندیانا بعلت مهاجرت لارو انگل به بدن پرنده جدا شده است.

عناوین اصلی