ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

محلول افروز

محلول افروز

محلول افروز ۱۳۹۸/۴/۳۱ 10:12:38 AM

افروز یک محلول ضدعفونی‌کننده و میکروب‌کش جدید، حاوی ترکیبات هالوژنه فنل‌ها، ترپینئول و الکل در یک محلول صابونی (دترجنت کاتیونی) می‌باشد.

عناوین اصلی