ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

روش های آزمایشگاهی تشخیص لپتوسپیروز

روش های آزمایشگاهی تشخیص لپتوسپیروز ۱۳۹۸/۴/۹ 12:24:20 PM

جهت تعیین میزان شیوع لپتوسپیروز در یک دامپروری لازم است از 15 تا 20 درصد دام‌ها (از سنین مختلف) نمونه‌های خون اخذ و به آزمایشگاه لپتوسپیروز ارسال گردد.

عناوین اصلی