• اسب پونی هافلینگر (Haflinger Pony)

    پونی هافلینگر

    اسب پونی هافلینگر (Haflinger Pony) اتریشی نام خود را از روستای هافلینگ در منطقه تیرول جنوبی که اولین بار صدسال قبل در آن پرورش یافته، گرفته است.

عناوین اصلی