ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

اسب نژاد پروین پاسو (Peruvian paso)

اسب نژاد پروین پاسو (Peruvian paso) ۱۳۹۸/۲/۲۲ 2:57:52 PM

پاسو به معنی قدم است و منشا اسب نژاد پروین پاسو (Peruvian paso)، اسب‌های بارب و اندلسی است و توسط اسپانیایی‌ها به آمریکای جنوبی آورده شده است.

عناوین اصلی