• انتریت نکروزان Nectoric enteritis (عفونت کلستریدیائى)

    انتریت نکروزان شترمرغ

    کلستریدوم‌ها تقریباً در تمام خاک‌ها و گیاهان علوفه‌اى در غلظت‌های پائین وجود دارند. کلستریدیوم پرفرنژانس و نیز گاهى کلستریدیوم کولینوم C.colinum ممکن است شترمرغ را در هر سنى درگیر نموده و سبب تلفات شوند.

  • مسمومیت خونى Sepsis در شترمرغ

    مسمومیت خونى Sepsis در شترمرغ

    بیماری مسمومیت خونى Sepsis غالباً درجوجه‌ها و اغلب در اثر آنتریت‌های کلی باسیلی ایجاد می‌شود. رعایت اکید بهداشت و ارتقاء سطح ایمنی گله معیارهای اساسی در پیشگیری ازوقوع این بیماری می‌باشند.

عناوین اصلی