ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

مسمومیت خون

انتریت نکروزان Nectoric enteritis (عفونت کلستریدیائى)

انتریت نکروزان Nectoric enteritis (عفونت کلستریدیائى) ۱۳۹۸/۲/۱۹ 10:44:08 AM

کلستریدوم‌ها تقریباً در تمام خاک‌ها و گیاهان علوفه‌اى در غلظت‌های پائین وجود دارند. کلستریدیوم پرفرنژانس و نیز گاهى کلستریدیوم کولینوم C.colinum ممکن است شترمرغ را در هر سنى درگیر نموده و سبب تلفات شوند.

مسمومیت خونى Sepsis در شترمرغ

مسمومیت خونى Sepsis در شترمرغ ۱۳۹۸/۲/۱۸ 2:58:32 PM

بیماری مسمومیت خونى Sepsis غالباً درجوجه‌ها و اغلب در اثر آنتریت‌های کلی باسیلی ایجاد می‌شود. رعایت اکید بهداشت و ارتقاء سطح ایمنی گله معیارهای اساسی در پیشگیری ازوقوع این بیماری می‌باشند.

عناوین اصلی