• عوامل مؤثر بر پروتئین و چربی شیر

    عوامل مؤثر بر پروتئین و چربی شیر

    سطوح ترکیبات شیر با مدیریت گله رابطه مهمی دارد. به علاوه این که سلامتی و تغذیه گاو در درآمد مزرعه نقش به‌سزایی ایفا می‎کند. عموماً چربی و پروتئین شیر همبستگی مثبتی با جمعیت گاو شیری دارد.

  • اختلالات مربوط به فیزیک خوراک دام

    اختلالات مربوط به فیزیک خوراک دام

    در نوع و شکل خوراکی که به دام‌های نشخوارکننده داده می‌شود باید به نسبت میان علوفه و کنسانتره و وجود فیبر یا موردی که برای گوسفند ایجاد نشخوار کند و فرایند نشخوار را آسان کند، توجه کرد.

عناوین اصلی