• سگ نژاد اشنوزر غول پیکر (Schnauzer-Giant)

    سگ نژاد اشنوزر غول‌پیکر

    سگ نژاد اشنوزر غول‌پیکر (Schnauzer-Giant) سگی بزرگ، تنومند و باهوش است. دارای ابروهای پرپشت و ریش می‌باشد. سگ پر جنب و جوشی است و برای زندگی در محیط آپارتمان مناسب نمی‌باشد.

عناوین اصلی