• تشخیص جنسیت کاسکو یا طوطی خاکستری آفریقایی

    تشخیص جنسیت کاسکو یا طوطی خاکستری آفریقایی

    کاسکو یا طوطی خاکستری افریقایی بسیار باهوش و معروف است. اگر تمایلی به پرورش و تکثیر آن دارید نیاز است که نر یا ماده بودن پرنده را تشخیص دهید، همینطور اگر می‌خواهید پرنده جدیدی را با او هم‌خانه کرده و از تولیدمثل جلوگیری کنید.

  • تشخیص جنسیت کاسکو آفریقایی کنگو

    تشخیص جنسیت کاسکو آفریقایی کنگو

    تشخیص جنسیت کاسکو یا طوطی آفریقایی کنگو بسیار ساده است، از طریق دم و بال‌هایش می‌توان به نر یا ماده بودن آن پی برد.

عناوین اصلی