ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

تشخیص جنسیت کاسکو یا طوطی خاکستری آفریقایی

تشخیص جنسیت کاسکو یا طوطی خاکستری آفریقایی ۱۳۹۸/۱/۱۵ 10:22:37 AM

کاسکو یا طوطی خاکستری افریقایی بسیار باهوش و معروف است. اگر تمایلی به پرورش و تکثیر آن دارید نیاز است که نر یا ماده بودن پرنده را تشخیص دهید، همینطور اگر می‌خواهید پرنده جدیدی را با او هم‌خانه کرده و از تولیدمثل جلوگیری کنید.

عناوین اصلی