• نگهداری کاسکو (طوطی خاکستری آفریقایی)

    نگهداری کاسکو ، طوطی خاکستری آفریقایی

    کاسکو یا طوطی خاکستری افریقایی از معروف‌ترین طوطی‌سانان و بی‌شک بهترین طوطی مقلد صدا به‌شمار می‌آید.

  • تشخیص جنسیت کاسکو یا طوطی خاکستری آفریقایی

    تشخیص جنسیت کاسکو یا طوطی خاکستری آفریقایی

    کاسکو یا طوطی خاکستری افریقایی بسیار باهوش و معروف است. اگر تمایلی به پرورش و تکثیر آن دارید نیاز است که نر یا ماده بودن پرنده را تشخیص دهید، همینطور اگر می‌خواهید پرنده جدیدی را با او هم‌خانه کرده و از تولیدمثل جلوگیری کنید.

عناوین اصلی