ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

کاسکوی کنگو

تشخیص جنسیت کاسکو آفریقایی کنگو

تشخیص جنسیت کاسکو آفریقایی کنگو ۱۳۹۸/۱/۷ 10:05:16 AM

تشخیص جنسیت کاسکو یا طوطی آفریقایی کنگو بسیار ساده است، از طریق دم و بال‌هایش می‌توان به نر یا ماده بودن آن پی برد.

عناوین اصلی