• سگ نژاد ساموید (Samoyed)

    سگ نژاد ساموید

    سگ نژاد ساموید (Samoyed) بدن عضلانی، قوی، پوشش خارجی مضاعف دارد و دم پر پشت و فر خورده این حیوان را قادر می‌سازد تا شرایط آب و هوایی سرد را تحمل کند.

عناوین اصلی