• بیماری مشمشه (glanders) در اسب

    بیماری مشمشه اسب

    مشمشه (glanders) یکی از بیماری‌های باکتریائی مسری خطرناک است که اغلب سبب ابتلاء تک سمی‌ها می‌گردد؛ بیماری بشدت کشنده بوده و از اهمیت بالائی در جمعیت‌های اسب برخوردار است.

عناوین اصلی