• مشکلات دندانی در اسب

    مشکلات دندانی در اسب

    ساختمان گونه، دندان‌های آسیا و دندان‌های جلویی اسب با سطح ساییده شیب‌دار، بیانگر گرایش این ساختمان به تشکیل زوایای تیز در روی دندان است.

عناوین اصلی