ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

مشکلات دندانی در اسب

مشکلات دندانی در اسب ۱۳۹۷/۱۲/۸ 2:56:10 PM

ساختمان گونه، دندان‌های آسیا و دندان‌های جلویی اسب با سطح ساییده شیب‌دار، بیانگر گرایش این ساختمان به تشکیل زوایای تیز در روی دندان است.

عناوین اصلی