• اسب نژاد ژوتلند (Jutland horse)

    اسب نژاد ژوتلند

    اسب نژاد ژوتلند (Jutland horse) یک اسب سنگین دانمارکی است که به غیر از پهن‌شدگی قسمت پایین اندام‌های حرکتی شباهت زیادی به نژاد انگلیسی سافوک پانچ دارد.

عناوین اصلی