• سگ نژاد لابرادودل (Labradoodle)

    سگ نژاد لابرادودل

    سگ لابرادودل (Labradoodle) از دو نژاد پودل و لابرادور رتریور بوجود آمده است. سگ باهوش و خوش مشرب که نه تنها دارای یک طبیعت مناسب برای سگ‌های راهنما است بلکه ریزش موی بسیار کمی هم دارد.

عناوین اصلی