ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

کشت علوفه

مشخصات زمین مناسب جهت احداث گاوداری

مشخصات زمین مناسب جهت احداث گاوداری ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ 10:20:57 AM

زمینی که جهت احداث ساختمان‌ها و تأسیسات گاوداری، توسط متقاضی و برابر ضوابط نظام دامپروری ارائه می‌شود، می‌تواند به یکی از شکل‌های زیر باشد:

عناوین اصلی