• اضطراب جدایی در سگ ها

  اضطراب جدایی در سگ

  اصطلاح «اضطراب جدایی» به تشریح پریشانی می‌پردازد که سگ در صورت تنها ماندن توسط همدم انسانی خود می‌تواند تجربه کند.

 • اسهال استرسی در سگ ها

  اسهال استرسی در سگ ها

  اسهال استرسی چیست؟ اسهال استرسی در حیوانات خانگی یک پاسخ متداول به استرس و اضطراب در آنهاست، بدین معنی که نگرانی از چیزی می‌تواند باعث بروز اسهال در حیوان شود.

 • تنها گذاشتن سگ در خانه

  تنها گذاشتن سگ در خانه

  در اغلب اوقات هنگامی که سگ خود را در خانه تنها می‌گذارید، پس از مدتی نگران او خواهید شد و البته این نگرانی کاملاً طبیعی است. وقتی سگ آن‌ها تنها است، چطور وقت خود را می‌گذراند؟

عناوین اصلی