• چگونه سگ خود را زمانی که تنهاست مشغول کنیم؟

  سگ-تنها-در-خانه

  آیا برای کار یا انجام فعالیت‌ها یا تعهدات مختلف خود باید به طور منظم غیبت کنید؟ اگر سگ شما برای مقابله با خروج شما مشکل دارد، راه حل‌هایی وجود دارد که در غیاب شما او را به شیوه ای مفید و سالم مشغول نگه دارید.

 • اضطراب جدایی در سگ ها

  اضطراب جدایی در سگ

  اصطلاح «اضطراب جدایی» به تشریح پریشانی می‌پردازد که سگ در صورت تنها ماندن توسط همدم انسانی خود می‌تواند تجربه کند.

 • اسهال استرسی در سگ ها

  اسهال استرسی در سگ ها

  اسهال استرسی چیست؟ اسهال استرسی در حیوانات خانگی یک پاسخ متداول به استرس و اضطراب در آنهاست، بدین معنی که نگرانی از چیزی می‌تواند باعث بروز اسهال در حیوان شود.

 • تنها گذاشتن سگ در خانه

  تنها گذاشتن سگ در خانه

  در اغلب اوقات هنگامی که سگ خود را در خانه تنها می‌گذارید، پس از مدتی نگران او خواهید شد و البته این نگرانی کاملاً طبیعی است. وقتی سگ آن‌ها تنها است، چطور وقت خود را می‌گذراند؟

عناوین اصلی