• ماهی آنجل سیاه (Black Angel)

    ماهی آنجل سیاه

    زیستگاه ماهی آنجل سیاه (Black Angel) آمریکای جنوبی می‌باشد که به‌طور کلی دارای رنگ سیاه می‌باشند که این سیاهی در باله‌ها کم‌رنگ‌تر می‌باشد.

عناوین اصلی