• حقایق تولید سوسیس و کالباس

    حقایق تولید سوسیس و کالباس

    رئیس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران گفت: در تولید سوسیس و کالباس از گوشت های وارداتی برزیلی استفاده می شود و اخبار مربوط به افزودن گوشت گربه، باقی مانده گوشت و مرغ صحت ندارد.

  • گوشت مرغ جایگزین خمیر در سوسیس و کالباس

    رییس سازمان غذا و دارو درباره استفاده از گوشت مرغ به جای خمیرمرغ در فرآورده‌هایی نظیر سوسیس و کالباس توضیح داد.

  • فرآورده‌های گوشتی تحت تأثیر گرانی گوشت قرمز

    زمانی که مصرف‌کننده سوسیس و کالباس 10 درصد را خریداری می‌کند باید طعم گوشت را احساس کند که هم‌اینک در بعضی از برندها این موضوع مشاهده نمی‌شود.

عناوین اصلی