ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

سوسیس

حقایق تولید سوسیس و کالباس

حقایق تولید سوسیس و کالباس ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ 11:31:27 AM

رئیس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران گفت: در تولید سوسیس و کالباس از گوشت های وارداتی برزیلی استفاده می شود و اخبار مربوط به افزودن گوشت گربه، باقی مانده گوشت و مرغ صحت ندارد.

عناوین اصلی