• توصیه های بهداشتی در نگهداری از ماهی قرمز

    توصیه‌های بهداشتی در نگهداری از ماهی قرمز

    با توجه به نزدیک شدن حلول سال جدید و عرضه و خرید ماهی قرمز از سوی فروشندگان و خانواده‌های عزیز جهت سفره هفت سین، نکات زیر جهت رعایت بهداشت فردی و امکان ادامه حیات این جانداران زیبا به اطلاع می‌رسد.

عناوین اصلی