• اسب نژاد ایتالین هیوی درافت (Italian Heavy Draft)

  اسب نژاد ایتالین هیوی درافت

  اسب نژاد ایتالین هیوی درافت (Italian Heavy Draft) ممتازترین اسب سنگین وزن ایتالیاست که به عنوان اسب سنگین وزن کشاورزی هم شهرت دارد.

 • اسب نژاد مورگس (Murgese horse)

  اسب نژاد مورگس

  منشا اسب نژاد مورگس (Murgese horse) دشت ارفانو و نواحی تپه‌ای نزدیک گراوینا است. اسب اولیه مورگس حداقل به 500سال قبل برمی‌گردد.

 • اسب نژاد مارمانو (maremmano horse)

  اسب نژاد مارمانو

  اسب‌های نژاد مارمانو (maremmano horse) در منطقه توسکانی پرورش داده شدند و برای سوارکاری مرسوم در منطقه باتری یا گاوران مناسب هستند.

عناوین اصلی