ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

معایب و مزایای عقیم کردن سگ ماده

معایب و مزایای عقیم کردن سگ ماده ۱۳۹۷/۹/۲۸ 11:52:49 PM

بسیاری از اطرافیان در مورد مزایا و حتی لزوم عقیم کردن سگ‌ها صحبت می‌کنند و در مقابل هم برخی از متخصصان مشکلات و نباید‌هایی را مطرح می‌کنند که باعث می‌شود فرد در تصمیم‌گیری در این مورد، با ابهام و تردید رو به رو شود.

عناوین اصلی