ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

مرغ سالم

نقش کاروتنوئیدها در کیفیت زرده تخم مرغ

نقش کاروتنوئیدها در کیفیت زرده تخم مرغ ۱۳۹۹/۹/۱۰ 10:27:31 AM

جهت انباشته شدن حداکثری مواد ایجادکننده رنگ در زرده -کاروتنوئیدها (Carotenoids) - سلامتی مرغ تخم‌گذار باید در بیشترین میزان خود باشد. آشکار است که مرغ‌های سالم، تخم‌مرغ‌های سالم تولید می‌کنند.

شناسایی مرغ های سالم از بیمار

شناسایی مرغ های سالم از بیمار ۱۳۹۷/۹/۲۵ 10:09:13 AM

یک مهارت مهم که همه سرپرستان سالن‌های مرغداری می‌باید داشته باشند، توانایی آنها در شناختن مرغ‌های سالم و مرغ‌های بیمار است.

عناوین اصلی