• راه های تشخیص جنسیت کبک نر و ماده

    راه‌های تشخیص جنسیت کبک نر و ماده

    یک کبک‌دار باید با اصول تشخیص جنسیت کبک نر و ماده به طور کامل آشنا باشد، ندانستن این موضوع می‌تواند خسارات بالایی را در پی داشته باشد.

عناوین اصلی