ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

White Holand turkey

بوقلمون هلندی سفید (White Holand turkey)

بوقلمون هلندی سفید (White Holand turkey) ۱۳۹۷/۷/۳۰ 10:05:24 AM

بوقلمون هلندی سفید (White Holand turkey) در کشور هلند پرورش و نژاد آن‌ها گسترش یافته است. نژاد بوقلمون‌های واقعی هلندی سفید روزبه روز کمیاب‌تر می‌شود. بنابراین اقدامات حمایتی جهت حفاظت آن‌ها باید صورت گیرد.

عناوین اصلی