ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

معرفی نژاد بوقلمون برنز (Bronze turkey)

معرفی نژاد بوقلمون برنز (Bronze turkey) ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ 10:46:23 AM

بوقلمون برنز Bronze turkey به عنوان دسته‌ای از نژاد بوقلمون اهلی به شمار می‌رود. این نام از پرهای بوقلمون برنز گرفته شده است که رنگ برنز تجملی را تداعی می‌کند.

نژادهای بوقلمون

نژادهای بوقلمون ۱۳۹۷/۷/۳۰ 11:00:50 AM

هریک از این نژادهای بوقلمون خود نیز به سویه‌های (زیر شاخه‌های) متفاوت تقسیم می‌شوند که این سویه‌ها خود عامل مهمی در رشد و نمو هستند، هریک ازین سویه‌ها با اصلاح نژاد و تغییرات ژنتیکی به‌وجود آمده‌اند تا قدرت رشد و ضریب تبدیل را بهبود بخشند.

بوقلمون هلندی سفید (White Holand turkey)

بوقلمون هلندی سفید (White Holand turkey) ۱۳۹۷/۷/۳۰ 10:05:24 AM

بوقلمون هلندی سفید (White Holand turkey) در کشور هلند پرورش و نژاد آن‌ها گسترش یافته است. نژاد بوقلمون‌های واقعی هلندی سفید روزبه روز کمیاب‌تر می‌شود. بنابراین اقدامات حمایتی جهت حفاظت آن‌ها باید صورت گیرد.

بوقلمون ناراگنست (Narragansett Turkey)

بوقلمون ناراگنست (Narragansett Turkey) ۱۳۹۷/۷/۳۰ 10:05:20 AM

از نظر تاریخی منشاء بوقلمون ناراگنست (Narragansett Turkey)، نیوانگلند بوده متعلق به منطقه نارانگنست هست. کیفیت تولید گوشت و تخم در این نژاد خوب است.

بوقلمون برنز سینه پهن (Broad-breasted Bronze Turkey)

بوقلمون برنز سینه پهن (Broad-breasted Bronze Turkey) ۱۳۹۷/۷/۳۰ 10:05:15 AM

بوقلمون نژاد برنز سینه پهن (Broad-breasted Bronze Turkey) بومی شمال آمریکا بوده و مخصوص سفره غذا توسعه یافته است. رنگ آن مشابه بوقلمون‌های وحشی است، اما اندازه و شکل این دو با یکدیگر متفاوت است.

عناوین اصلی