ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

استرس گربه

استرس در گربه ها و پیامد آن

استرس در گربه ها و پیامد آن ۱۳۹۷/۷/۲۳ 11:30:58 AM

تغییر رویه در زندگی و عادات گربه‌های خانگی استرس و نگرانی در آن‌ها به وجود می‌آورد که این استرس ونگرانی می‌تواند سبب بروز مشکلات رفتاری در آنها شود.

عناوین اصلی