• تشخیص انگل های خارجی طیور

  تشخیص انگل‌های خارجی طیور

  انگل‌های خارجی معمولاً در روی پوست با پرها دیده می‌شوند و برخی گونه‌های انگلی مانند جرب و نوزاد مگس‌ها بافت‌های زیرجلدی و بعضی مانند جرب‌ها و زالوها در دستگاه تنفس و تعدادی از شپش‌ها، حفره دهانی را آلوده می‌سازند.

 • شناسایی تخم انگل های طیور

  شناسایی تخم انگل‌های طیور

  شکل تخم برخی از کرم‌ها و بند سستودهای مهمی که در مدفوع پرندگان یافت می‌شود در این مطلب آورده شده است.

 • آزمایش مدفوع طیور جهت تشخیص انگل ها

  آزمایش مدفوع طیور جهت تشخیص انگل‌ها

  جداسازی تخم کرم‌ها در مدفوع روشی ساده و ارزان قیمت به‌منظور تشخیص آلودگی‌های کرمی است.

 • انگل های داخلی و خارجی در شترمرغ

  انگل شترمرغ

  در مقاله پیش رو به صورت خلاصه به بررسی انگل‌های داخلی و خارجی در شترمرغ می‌پردازیم.

 • انگل های خارجی در طیور

  انگلهای خارجی پرندگان

  به‌منظور رفع کم‌خونی ناشی از آلودگی به انگل‌های خارجی طیور که خون‌خوارند و بهبود سریع جراحات بافتی ایجاد شده می‌توان از تجویز فرآورده‌هایی همچون ویتامین A.D3.E.k3.c، ب – کمپلکس + بیوتین و استیمول پلاس در آب آشامیدنی پرندگان بهره برد.

عناوین اصلی