ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

Tretocephalus Cichlid

سیکلید پنج خط (Tretocephalus Cichlid)

سیکلید پنج خط  (Tretocephalus Cichlid) ۱۳۹۵/۸/۱۱ 9:36:12 AM

زیستگاه سیکلید پنج خط دریاچه‌ی نانگانیکا در آفریقا است. ظاهر این ماهی شباهت زیادی به ماهی فرونتوزا دارد. اما این ماهی تنها پنج خط بر روی بدن دارد.

عناوین اصلی