• آشنایی با سگ نژاد اشپیتز آلمانی (German Spitz)

    سگ اشپیتز آلمانی

    سگ ژرمن اشپیتز (اشپیتز آلمانی) در انواع رنگ‌ها یافت می‌شود. طول پوشش خارجی سر در مقایسه با سایر بدن کوتاه تر است اما همچنان ضخیم می‌باشد. آنها خیلی خوب می‌پرند وعاشق ایستادن بر روی پاهای عقبی‌شان هستند.

عناوین اصلی