ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

کبد مرغ

neomeriol

نئومریول

نئومریول ۱۳۹۲/۸/۲۶ 7:29:05 PM

محلول تقویت کننده و تنظیم کننده عملکرد کبد با ویژگی‌های حفاظت و غیر سمی سازی مواد مضر کبد، محرک دستگاه گوارش و مدر، تامین کننده بخشی از نیازهای پروتئینی طیور

عناوین اصلی