• آنتی‌سپتیک، گندزدا و بیوساید

  بنزالکونیوم کلراید (20%، 50% و 80%)

  بنزالکونیوم، آنتی‌سپتیک و گندزدا

  در این مقاله به معرفی ماده بایوسایدی که در دامپزشکی، زنبورداری، پرورش طیور و آبزیان و همچینین در صنایع مختلف کاربرد دارد به نام بنزالکونیوم‌کلراید می‌پردازیم.

 • فنل و ترکیبات فنلی (C6H5OH)

  فنل و ترکیبات فنلی

  فنل و ترکیبات فنلی اولین بار در سال 1860 توسط لیستر برای ضدعفونی جراحی به کار رفت. این ترکیبات اثر خود را با انعقاد پروتئین باکتری‌ها و تخریب فشار سلولی اعمال می‌کنند.

عناوین اصلی