• ضدعفونی سالن های مرغداری

  ضدعفونی سالن های مرغداری

  هر جسمی‌ که بتواند از رشد و نمو میکروب‌ها و سایر عوامل بیماریزا (ویروس‌ها، قارچ‌ها و انگلها تک‌یاخته‌ای) در داخل یا روی سطح بدن و محیط زندگی جلوگیری کند، ماده ضدعفونی‌کننده نامیده می‌شود.

 • آنتی‌سپتیک، گندزدا و بیوساید

  بنزالکونیوم کلراید (20%، 50% و 80%)

  بنزالکونیوم، آنتی‌سپتیک و گندزدا

  در این مقاله به معرفی ماده بایوسایدی که در دامپزشکی، زنبورداری، پرورش طیور و آبزیان و همچینین در صنایع مختلف کاربرد دارد به نام بنزالکونیوم‌کلراید می‌پردازیم.

 • استریل کننده های گازی

  استریل‌کننده‌های گازی

  استریل‌کننده‌های گازی در مورد موادی به کار می‌رود که در حرارت بالا یا محلول‌های شیمیایی خراب می‌شوند.

 • راه های گندزدایی بین دو دوره پرورش طیور

  راه‌های گندزدایی بین دو دوره پرورش

  در مقاله پیش‌رو بطور خلاصه به بررسی نکاتی درباره گندزدایی بین دو دوره پرورش در مرغداری‌ها می‌پردازیم.

عناوین اصلی