ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

Brown swiss cattle

گاو براون سوئیس (Brown swiss)

گاو براون سوئیس (Brown swiss) ۱۳۹۷/۵/۲۷ 10:42:23 AM

منشاء گاو براون سوئیس (Brown swiss) از کشور سویس بوده و احتمالاً یکی از قدیمی‌ترین نژادهای شیری می‌باشد. این نژاد در آلپ توسعه یافته و عقیده بر این است که هیچ نژاد خارجی دراین توسعه نقش نداشته است.