ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

Odessa Barb

ماهی بارب دو خال یا تیکتو بارب

ماهی بارب دو خال یا تیکتو بارب ۱۳۹۷/۲/۲۰ 10:18:16 AM

بهتر است از ماهی بارب دو خال یا تیکتو بارب در گروه نگهداری شود زیرا آنها وابسته به گروه هستند. آکواریوم با فضای بزرگ و انبوه گیاهان را می‌پسندند.

عناوین اصلی