• ماهی بارب دو خال یا تیکتو بارب

    ماهی بارب دو خال یا تیکتو بارب

    بهتر است از ماهی بارب دو خال یا تیکتو بارب در گروه نگهداری شود زیرا آنها وابسته به گروه هستند. آکواریوم با فضای بزرگ و انبوه گیاهان را می‌پسندند.

عناوین اصلی