ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

Breton horse

اسب نژاد برتن (Breton horse)

اسب نژاد برتن (Breton horse) ۱۳۹۷/۲/۲۴ 2:16:49 PM

اسب نژاد برتن (Breton horse) دارای اندام‌های حرکتی کوتاه و جثه ای بزرگ بوده و بسیار فعال است. حرکات یورتمه ای مخصوص به خود را دارد خصوصیاتی که بیانگر وجود خون اسب نورفوک روداستار و اسب عرب در این نژاد است.

عناوین اصلی