• سگ جاپانیز اشپیتز (Japanese Spitz)

    سگ جاپانیز اشپیتز

    سگ اشپیتز ژاپنی (Japanese Spitz) دارای گوش‌های نوک‌تیز برافراشته و به هم نزدیک است. اشپیتز نیاز به توجه صاحبش دارد و علاقه دارد که صاحبش را خوشحال کند.

عناوین اصلی