ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

Shorthorn cattle

گاو شورت هورن و شورت هورن بدون شاخ (Shorthorn and polled Shorthorn)

گاو شورت هورن (Shorthorn)

گاو شورت هورن (Shorthorn) ۱۳۹۷/۱/۲۷ 9:52:31 AM

منشأ گاو شورت هورن (Shorthorn) از شمال انگلستان است و گاوهای شورت هورن به رنگ قرمز و سفید و یا ابرش دیده می‌شوند. شاخ این گاوها کوتاه است.

عناوین اصلی