• گاو نژاد شارولی (Charolais)

    گاو نژاد شارولی

    گاو نژاد شارولی (Charolais) یکی از قدیمی‌ترین نژادهای گاوهای گوشتی فرانسوی است. این نژاد در منطقه شاروله در مرکز فرانسه توسعه یافته است.

عناوین اصلی