• پودر سالینومایسین سدیم ۱۲% (سالی کوکس ۱۲%)

  پودر-سالینومایسین-سدیم

  پودر سالینومایسین سدیم برای کنترل و پیشگیری از کوکسیدیوز ناشی از آیمریا آسرولينا، آیمریا نکاتریکس، آیمریا میواتی، آیمریا ماگزيما، آیمریا تنلا و آیمریا برونتی در نیمچه‌های تخم‌گذار حداکثر تا سن ۱۶ هفتگی و در جوجه‌های گوشتی برای تمام دوره پرورش استفاده می‌شود.

 • برنامه های شاتل در مبارزه با کوکسیدیوز

  برنامه های شاتل در مبارزه با کوکسیدیوز

  باوجود اینکه مصرف یونوفورها در کلیه برنامه‌ها ادامه می‌یابد، به‌تدریج آنتی‌‌کوکسیدیال‌های سنتتیک وارد برنامه‌های شاتل می‌شود تا نتایج بهتری گرفته شود.

 • راه های پیشگیری از کوکسیدیوز

  راه‌های پیشگیری از کوکسیدیوز

  علاوه بر واکسیناسیون صحیح، راه‌های مدیریتی دیگری برای پیشگیری از کوکسیدیوز نیز وجود دارد، که آگاهی از آنها پرورش‌دهنده‌ی طیور را از متحمل شدن خسارات زیان‌بار این بیماری دور می‌کند.

 • مدیریت پیشگیری از کوکسیدیوز در مرغداری

  مدیریت پیشگیری از کوکسیدیوز در مرغداری

  امروزه استفاده از آنتی‌کوکسیدیال‌ها وسیله بسیار موثر در پیشگیری از کوکسیدیوز در گله‌های طیور می‌باشد، علاوه بر مصرف آنتی کوکسیدیال‌ها، مدیریت و توجه به مواردی سبب موفقیت برنامه کنترل کوکسیدیوز در طیور خواهد شد.

عناوین اصلی