• گاو نژاد آنگوس (Angus)

    گاو نژاد آنگوس Angus

    نام اهلی این نژاد گاو، آبردین آنگوس (Aberdeen Angus) و منشاء آن اسکاتلند است. این نژاد دارای بدنی تنومند بوده و از نظر پرواربندی مناسب می‌باشد.

عناوین اصلی