• سگ انگلیش فاکس هاند (English Foxhound)

    سگ انگلیش فاکس‌هاند

    سگ انگلیش فاکس‌هاند (English Foxhound) یک سگ خوش اندام و زیبای شکاری است. از زندگی گروهی با سایر سگ‌ها لذت می‌برد و با سایر حیوانات خانگی کنار می‌آید.

عناوین اصلی