ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

Shire horse

اسب نژاد شایر (Shire horse)

اسب نژاد شایر (Shire horse) ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ 11:20:31 AM

اسب نژاد شایر (Shire horse) بزرگترین اسب سنگین وزن انگلستان و نتایج اسب جنگی قرون وسطی معروف به اسب گریت است که بعدها نام انگلیش بلک به آن داده شد.

عناوین اصلی