• سگ انگلیش کوکر اسپانیل (English Cocker Spaniel)

    انگلیش کوکر اسپانیل

    سگ انگلیش کوکر اسپانیل (English Cocker Spaniel) سگی است باهوش با اندازه‌ای متوسط و گوش‌های بلند و آویزان. سگی سرسخت، پر انرژی، شیرین و بامحبت است. نوع شکاری آن برای نگهداری در آپارتمان مناسب نمی‌باشد.

عناوین اصلی