• اسب نژاد تروبرد (Thoroughbred)

    اسب نژاد تروبرد

    اسب تروبرد (Thoroughbred) علاوه بر این که یکی از اسب عای ممتاز مسابقه‌ای در جهان می‌باشد نقش مهمی در اصلاح نژادهای مختلف اسب و پونی‌های قدیمی و ایجاد نژادهای قدیمی ایفا کرده است.

عناوین اصلی